Vítejte na
reprezentačních stránkách

Zaměstnanci ZUŠ Plumlov

Učitelé
Mgr. Ambrožová Hanaklavír,klavírní korepetice, HN
Bermudézová Maritana klavír, elektronické klávesové n., korepetice
Mgr. Boháčová Terezaklavír, korepetice
Fabiánková Veronika DiS. příčná flétna, zobcová fl., klavír
MgA. Hejnar Robert Ph. D. klavír, korepetice
Ing. Hasová Blanka  VO - výtvarný obor
Jansa Eduard trubka, zobc. flétny
Jochymek Klement housle, kytara, elektronické klávesové n.
Krčová Dana DiS.hoboj, zobcové flétny, elektronické kláves. n. 
Machačová Iva housle, klavír
Malík Ivan housle, klarinet, zobc. flétny, ředitel školy
Michlerová Božena housle, klavír
Michler Kurt housle, klavír
Nedbalová Jana hoboj, zobc. flétny, klavír
Mgr. Nedbal Petr trubka, bicí
Procházka Václav kytara, zobc. flétny
Mgr. Sovíková Renata TO - taneční obor, zástupkyně ředitele školy
Mgr. Šafář Miroslav hoboj, klarinet, všechny flétny
Mgr. Šafářová Vlastahoboj, klavír, korepetice
Mgr. Štenclová KateřinaLDO - literárně dramatický obor
Vaculíková Jana  klavír
Zbořilová Eliškazpěv
  

Učitelé na dohodu  
Jančíková Gabriela PHV - TO, LDO, starostka Města Plumlov
   
Nepedagogičtí pracovníci
Stoklasová Ludmila ekonomka, účetní
Žourková Markéta uklízečka, školnice
Stoklasa Bohumil topič
 
ZUŠ Plumlov Copyright ©2011
aktualizace: 18. 1. 2012 @ 14:11