Vítejte na
reprezentačních stránkách

Studijní obory, pobočky, počty žáků, dokumenty

a GDPR

 

Rozvrh hudební nauky v Plumlově.

Číslo účtu na který se platí příspěvek na úhradu vzdělávání je 153782322/0300, konst.

symbol 0308, další informace o platbě se žaci dozví u svého třídního učitele.

 

Základní umělecká škola Plumlov nabízí vzdělávání ve čtyřech  oborech - hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním. Výuka probíhá v budově školy v Plumlově a na osmi dalších pobočkách v Základních školách. Všechna pracoviště má škola zařazena v rejstříku škol. Seznam poboček :

Kostelec na Hané Čelechovice na Hané Čechy pod Kosířem Přemyslovice
Drahany Mostkovice Prostějov - Čechovice Krumsín

V hudebním oboru jsou vyučovány tyto nástroje: housle, viola, kontrabas, klavír, elektrické klávesové nástroje, varhany, zobcové a příčné flétny, hoboj, klarinet, saxofony, trubka, tuba, bicí, kytara.


Aktuální počty žáků v jednotlivých oborech na začátku školního roku 2018/2019:

Obor Počet žáků
hudební 364
výtvarný 52
taneční 50
literárně-dramatický 46
CELKEM 512

 

GDPR

 

 


Důležité dokumenty ke stažení:

::ZDE::Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
::ZDE:: Školní vzdělávací program pro základní uměleckou školu Plumlov
::ZDE::Školní řád školy
::ZDE:: Organizace školního roku 2018/2019
::ZDE::Rozhodnutí ředitele školy o úplatě za vzdělávání (školné) v Základní umělecké škole Plumlov dle vyhl.71/2005 Sb.O základním uměleckém školství je v přehledu
::ZDE:: Přihláška (možné vyplnit a podapsanou doručit do školy)
::ZDE:: Odhláška (možné vyplnit a podapsanou doručit do školy)
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.01/02
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.02/03
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.03/04
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.04/05
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.05/06
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.06/07
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.07/08
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.08/09
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.09/10
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.10/11
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.11/12
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.12/13
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.13/14
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.14/15
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.15/16
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.16/17
::ZDE:: zpráva o činnosti školy r.17/18

ZUŠ Plumlov Copyright ©2011
aktualizace: 18. 1. 2012 @ 13:59