Kontakt

Adresa

Základní umělecká škola Plumlov, příspěvková organizace

Na Aleji 44, 798 03 Plumlov

Telefon

+420 582 393 232

IČ: 00840211
IZO: 102591784
IZO řed.: 600120643

email

ID datové schránky : jymmvcu

Ředitel školy: Ivan Malík
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Renata Sovíková

Číslo účtu na který se platí příspěvek na úhradu vzdělávání je
153782322/0300
konst. symbol 0308
další informace o platbě se žáci dozví u svého třídního učitele.