Aktuality

Opatření

Vážení rodiče, vzhledem k situaci, která je v ČR v současnosti, učíme dálkovým způsobem a budem tak učit až do příští změny. Nikoho z nás to netěší.

Informace a opatření

Informace pro rodiče a návštěvníky školy v souvislosti s pandemií Covid -19: do prostor ZUŠ vstupujte pouze s rouškou v prostorách školy se pohybujte pouze v nezbytně nutných případech pokud vaše dítě projevuje příznaky nemoci (kašel, rýma a pod.) a dopoledne nenavštívilo MŠ, ZŠ, SŠ, dítě do ZUŠneposílejte pokud se…