Aktualita

Zaměstnanci ZUŠ Plumlov

Učitelé
Mgr. Ambrožová Hanaklavír,klavírní korepetice, HN
Bermudézová Maritanaklavír, elektronické klávesové n., korepetice
Mgr. Boháčová Tereza DiS.klavír, korepetice
Fabiánková Veronika DiS.  (mateřská dov.)příčná flétna, zobcová fl., klavír
MgA. Hejnar Robert Ph. D.klavír, korepetice
Ing. Hasová Blanka VO – výtvarný obor
Jansa Eduardtrubka, zobc. flétny
Jochymek Klementhousle, kytara, elektronické klávesové n.
Krčová Dana DiS.hoboj, zobcové flétny, elektronické kláves. n. 
Machačová Ivahousle, klavír
Malík Ivanhousle, klarinet, zobc. flétny, ředitel školy
Michlerová Boženahousle, klavír
Michler Kurthousle, klavír
Nedbalová Janahoboj, zobc. flétny, klavír
Mgr. Nedbal Petrtrubka, bicí
Procházka Václavkytara, zobc. flétny
Mgr. Sovíková RenataTO – taneční obor, zástupkyně ředitele školy
Mgr. Schneiderová Veronikazástup za mateřskou – zobcová flétna
Mgr. Šafář Miroslavhoboj, klarinet, všechny flétny
Mgr. Šafářová Vlastahoboj, klavír, korepetice
Mgr. Štenclová KateřinaLDO – literárně dramatický obor
Vaculíková Jana klavír
Zbořilová Eliškazpěv
  
Učitelé na dohodu 
Jančíková GabrielaPHV – TO, LDO, starostka Města Plumlov
Jančíková LadislavaLDO
Krejčí Antonínkytara
  
  
Nepedagogičtí pracovníci
Stoklasová Ludmilaekonomka, účetní
Žourková Markétauklízečka, školnice
Stoklasa Bohumiltopič