Aktualita

Informace a opatření

Informace pro rodiče a návštěvníky školy v souvislosti s pandemií Covid -19:

 • do prostor ZUŠ vstupujte pouze s rouškou
 • v prostorách školy se pohybujte pouze v nezbytně nutných případech
 • pokud vaše dítě projevuje příznaky nemoci (kašel, rýma a pod.) a dopoledne nenavštívilo MŠ, ZŠ, SŠ, dítě do ZUŠ
  neposílejte
 • pokud se u vašeho dítěte projeví během výuky příznaky nemoci, bude umístěno do izolační místnosti a poté předáno
  zákonném zástupci
 • v případě onemocnění vašeho dítěte nemocí Covid -19, nebo pokud bude v domácí karanténě, bude mu třídním učitelem
  nabídnuta distanční výuka v době jeho vyučování (dle rozvrhu hodin).