Měsíc: Říjen 2020

Zaměstnanci ZUŠ Plumlov

Učitelé Mgr. Ambrožová Hana klavír,klavírní korepetice, HN Bermudézová Maritana klavír, elektronické klávesové n., korepetice Mgr. Boháčová Tereza DiS. klavír, korepetice Fabiánková Veronika DiS.  (mateřská dov.) příčná flétna, zobcová fl., klavír MgA. Hejnar Robert Ph. D. klavír, korepetice Ing. Hasová Blanka  VO – výtvarný obor Jansa Eduard trubka, zobc. flétny Jochymek…

Absolventi 2019/2020

  jméno absolventa nástroj (obor) ročník pracoviště učitel 1 Terezie Bendová housle 7. Kostelec na Hané Machačová 2 Maxmilián Krejčí housle 7. Kostelec na Hané Machačová 3 Lucie Vrbová klavír 7. Kostelec na Hané Machačová 4 Kateřina Zouharová klavír 7. Drahany Michler 5 Jan Marek klavír 7. Drahany Michler 6…

Opatření

Vážení rodiče, vzhledem k situaci, která je v ČR v současnosti, učíme dálkovým způsobem a budem tak učit až do příští změny. Nikoho z nás to netěší.

Informace a opatření

Informace pro rodiče a návštěvníky školy v souvislosti s pandemií Covid -19: do prostor ZUŠ vstupujte pouze s rouškou v prostorách školy se pohybujte pouze v nezbytně nutných případech pokud vaše dítě projevuje příznaky nemoci (kašel, rýma a pod.) a dopoledne nenavštívilo MŠ, ZŠ, SŠ, dítě do ZUŠneposílejte pokud se…