Vítejte na
reprezentačních stránkách

Historie ZUŠ Plumlov

Hudební škola v Plumlově byla otevřena 1.září 1950 jako pobočka prostějovské hudební školy. Zárodkem plumlovské hudební školy byla však soukromá hudební škola místního kapelníka a pozdějšího dlouholetého učitele na LŠU Antonína Fuksy. O hru na hudební nástroje byl již tehdy poměrně velký zájem. Hudební škola musela zápasit ve svých počátcích s nedostatkem vhodných učebních prostor. Proto také byla nucena začít pracovat v budově osmileté střední školy. Významným mezníkem v životě školy byl rok 1955. V tomto roce byla totiž odloučena od prostějovské hudební školy a stala se samostatnou. Prvním ředitelem školy byl Oldřich Fišer z Prostějova, který však po prvním roce působiště opustil. Učitelé i rodičovská veřejnost museli za samostatnost zdejší školy bojovat, neboť hrozilo nebezpečí jejího opětovného přičlenění do Prostějova. Poměry se konsolidovaly po jmenování Josefa Reyhona ředitelem školy, který přispěl k rozmachu hudebního školství na Plumlovsku.V tomto období se součástí plumlovské školy stala i pobočka v Kostelci na Hané.

Do roku 1958 vstupovala škola s novou ředitelkou Alenou Melounovou, která působila na škole delší dobu. Rok 1958 prožívala škola ve znamení rozsáhlé činnosti na četných oslavách či besídkách v Plumlově, Kostelci na Hané a v Drahanech.

Počátkem šedesátých let dochází ke značným změnám ve složení učitelského sboru. Po odchodu A.Melounové z funkce ředitele školy stanul v jejím čele Antonín Fuksa. Škola musela v tomto období vyhovět zvýšenému zájmu o hru na hudební nástroje a to zejména v Protivanově. Hudební škola byla současně rozšířena o dechovku, pracoviště trpěla i častými změnami ve vedení školy, kdy A.Fuksu vystřídal Antonín Kavka, po roce se vedení opět ujal A.Fuksa.

Od 7.října 1965 je LŠU ve vlastní budově Na aleji 44, která byla za aktivní účasti členů učitelského sboru postupně upravována. V tomto období byl postaven do čela školy nový ředitel Zdenek Přikryl. Za jeho vedení doznala škola velkého rozmachu. Svědčí o tom rozsah působnosti LŠU. Kromě výuky na hudební nástroje pracovaly v rámci LŠU jak v Plumlově, tak i na pobočkách kroužky literárně – dramatický, výtvarný i rytmika.

Koncem šedesátých let probíhaly v budově LŠU poměrně rozsáhlé práce na vnitřní úpravě školní budovy. pod vedením Z.Přikryla se zvýrazňovala i práce školy na veřejnosti. Z iniciativy učitelů školy byl založen pěvecký soubor Plumlovan a akordeonový soubor.

V roce 1986 nastupuje do funkce ředitele Václav Procházka. Škola nadále vykazuje vynikající výsledky jak v hudebních tak v nehudebních oborech.

Rok 1992 byl ve znamení velkých změn. V lednu získává škola právní subjektivitu, v březnu nastupuje do funkce ředitelky Evženie Augustinová a na jaře je zahájena výstavba výtvarného oboru, protože dosavadní prostory byly v havarijním stavu. Na škole úspěšně pracuje soubor zobcových fléten, který reprezentuje školu i v zahraničí, divadení soubor Divadélko v podzámčí, které má na svém kontě řadu úspěšných inscenací. Škola téměř zdvojnásobila počet žáků v hudebních oborech a především v nehudebních oborech – literárně-dramatický a taneční.

Vsrpnu 1997 se stává novým ředitelem školy Ivan Malík. Škola rozvíjí spolupráci se ZŠ i Kulturním klubovým zařízením v Plumlově.Na základě této spolupráce se rozšiřuje činnost školy v oblasti výchovných koncertů, tanečních vystoupení a divadelních představení, vzniká dechový soubor, taneční soubor, komorní soubor školy a rozšiřuje se výuka výtvarného oboru. V současné době má škola 8 poboček : Kostelec na Hané, Čelechovice na Hané, Čechy pod Kosířem, Přemyslovice, Drahany, Krumsín, Mostkovice a Prostějov – Čechovice.

ZUŠ Plumlov Copyright ©2013
aktualizace: 10.6.2011 @ 14:21